Har du en virksomhed som har brug for hjælp?

Indhent et gratis tilbud

Konkurs?

– Det kan undgås

Frygten for konkurs

De fleste, som driver selvstændig virksomhed, frygter konkurs. Frygten er ikke blevet mindre under den nuværende recession. Tværtimod.

Men konkurs er ikke nødvendigvis det værste som kan ske. Konkurs kan engang imellem være en del af løsningen og en nødvendighed for at kunne opretholde driften af virksomheden i andet regi, selvom konkurs naturligvis skal undgås i det omfang, som det er muligt.

Samlede kreditorordninger

Konkurs vil i mange tilfælde kunne undgås, hvis der kan indgås en samlet ordning med virksomhedens kreditorer, herunder banker, leverandører m.fl.

Vores arbejde og bistand tager udgangspunkt i at undgå konkurs, da det i visse tilfælde kan være en hård belastning for virksomhedens ejere, ledelse og medarbejdere.

Alle indledende møder handler således om at få afdækket mulighederne for at undgå en konkurs og vurdere grundlaget for at kunne indgå samlede kreditorordninger, da dette typisk er den bedste løsning for alle parter.

Opfølgning efter indgåelse af kreditorordninger

Såfremt det er muligt at indgå ordninger med kreditorerne, bistår vi virksomheden fra start til slut og følger typisk op på virksomhedens drift i tiden efter at kreditorordningerne er trådt i kraft, således at virksomhedens ejer ikke står alene, men bibeholder en professionel sparringspartner, som kender virksomheden indefra.

Gratis rådgivning

Når en konkurs synes at være tæt på, så har de fleste virksomheder ikke råd og tid til en dyr og langsom rådgivning hos advokater og revisorer. Så vi tilbyder altid at afholde et indledende møde, hvor mulighederne for at undgås konkurs afdækkes.

Dette indledende møde afholdes uden beregning.

Så kontakt os gerne allerede i dag og lad os sammen se på dine muligheder for at undgå en konkurs.

Rekonstruktion?

Start på en frisk!

Økonomisk overblik

Rekonstruktion af din virksomhed betyder i sin enkelhed, at der i tæt samarbejde med os skabes et samlet overblik over din virksomhed, således at denne økonomisk kan komme på fode igen.

En rekonstruktion af din virksomhed kan bestå af mange forskellige elementer, som altid er baseret på en konkret vurdering af virksomhedens økonomiske forfatning, når arbejdet med rekonstruktionen indledes.
Der er ingen sager der er ens, hvorfor det generelt er vanskeligt at beskrive en bestemt køreplan for rekonstruktionen.

Rekonstruktion er et puslespil

Rekonstruktionen af din virksomhed er således et puslespil, hvor alle brikker skal passe sammen.
Der er ofte mange brikker i puslespillet. Men grundlæggende skal der lægges et puslespil, således at de røde brikker, hvilket er de usunde dele af din virksomhed, sorteres fra og der igen dannes et billede af en god og sund virksomhed.

Brikkerne kan ofte bestå af:

 • Virksomhedsoverdragelse,
 • Tilførsel af ny kapital,
 • Frivillige kreditorordninger,
 • Akkorder,
 • Fusion, spaltning eller anden opdeling af virksomheden, og
 • Etablering af helt ny selskabsstruktur.

Vi lægger puslespillet sammen med dig, så det passer ind i dine ønsker og behov.

Gratis rådgivning

Rekonstruktion af din virksomhed er et omfattende stykke arbejde, som kan være svært at danne sit eget overblik over, og de fleste virksomheder har ikke råd og tid til en dyr og langsom rådgivning hos advokater og revisorer. Så vi tilbyder altid at afholde et indledende møde, hvor mulighederne for at lægge puslespillet sammen med dig afdækkes.

Dette indledende møde afholdes uden beregning.

Så kontakt os gerne allerede i dag og lad os sammen se på dine muligheder, for at få sorteret de usunde dele af din virksomhed fra.

Uenigheder?

– Lad os hjælpe dig med at få besværlige forhandlinger på plads !

Forligsaftaler

Dansk Rekonstruktion bruges af mange klienter til at forhandle aftaler på plads med sine modparter,

forretningspartnere eller kreditorer.

Vi er kendt for at være seriøse, direkte og ekstrem resultatorienteret.

Gratis rådgivning

Vi tilbyder altid at afholde et indledende møde, hvor mulighederne for at indgå et forhandlingsforlig gennemgåes.

Dette indledende møde afholdes uden beregning.

Så kontakt os gerne allerede i dag og lad os hurtig evaluere dine muligheder.

Vores kunder siger

Bryan’s metoder og ry gør bare en enorm forskel i alle type af forhandlinger. 

Han får forligsaftaler på plads, som ingen turde drømme op. Han skaffede kr. 300.000,- ekstra til mig på blot 4 dage.  

Jeg vil klart anbefale alle, som har brug for erhvervshjælp, at benytte Dansk Rekonstruktion
Clausen.

Bryan fik forhandlet vores gamle bankaftaler på plads.

Vores erhvervskassekredit på kr. -7 mio. blev handlet ned til blot kr. -1 mio. !!

Vi er MEGET tilfredse med den aftale. Der er en verden til forskel at bruge Bryan i forhold til alle andre rådgivere. 

Nu kan vi tjene penge igen.
Hansen.

Nedlukning?

Slip for alt bøvlet med at gå konkurs med dit navn og på din adresse.

Køb en professionel nedlukning som er lovlig !

Der findes mange rådgivere som hjælper med at stifte kapitalselskaber.

Dansk Rekonstruktion yder til gengæld det modsatte; professionel assistance med neslukning af de virksomheder, som ikke længere skal bruges til at drive forretning med.

Nedlukning af din virksomhed betyder i sin enkelhed, at der i tæt samarbejde med os skabes et samlet overblik over din virksomhed, således at denne kan lukkes ned på den mest forsvarlige måde, som tager hensyn til ejeren, de ansatte og kreditorerne.

Vi tager os af alt herunder også retssager, fogedretten, fagforeninger, kreditorer, SKAT samt skifteret, likvidator eller kurator

Nedlukning er et puslespil

Brikkerne kan ofte bestå af:

 • Virksomhedsoverdragelse af de sunde ting til en evt. ny ejer. (varelager, fordringer, inventar, mv.)
 • Ændring af direktion og indsættelse af vores afviklingsdirektør. (Ansvar, kreditværdighed mv.)
 • Navneændring så selskabet ændrer firmanavn inden selskabet lukkes / går konkurs. (Så firmanavnet kan sælges)
 • Adresseændring så selskabet lukkes på en anden adresse end ejerens. (indflydelse på din kreditværdighed)
 • Evt. salg af hele selskabet til en ny ejer, så den tidligere ejer ikke længere juridisk har noget med firmaet at gøre.

Vi lægger puslespillet sammen med dig, så det passer ind i dine ønsker og behov.

Gratis rådgivning

Nedlukning af din virksomhed er et omfattende stykke arbejde, som kan være svært at danne sit eget overblik over, og de fleste virksomhedsejere har ikke råd og tid til en dyr og langsom rådgivning hos advokater og revisorer. Så vi tilbyder altid at afholde et indledende møde, hvor mulighederne sammen med dig afdækkes.

Dette indledende møde afholdes uden beregning.

Så kontakt os gerne allerede i dag.

Er du indkaldt i retten?

Slip for alt bøvlet og lad os hjælpe dig med mødet.

Professionel assistance til at give møde i retten. 

Dansk Rekonstruktion yder professionel assistance med at give møde i retten for dig eller din virksomhed.

Kontakt os snarest med dine fogedsager, skifteretten eller tvangsopløsningssager.

Vi kan hjælpe dig med det hele, så du undgår at blive afhentet af politiet / overnatte i fængsel samt få genoptaget din virksomhed.

Gratis rådgivning

Vi tilbyder altid at afholde et indledende møde, hvor mulighederne sammen med dig afdækkes.

Dette indledende møde afholdes uden beregning.
Så kontakt os gerne allerede i dag.

Vores kunder siger

Bryan er fantastisk. Jeg var rigtig glad for at få hjælp i retten.
Dansk Rekonstruktion har bare styr på det og ordner alt for mig. Virkelig professionelt.
Hverken min advokat eller revisor kunne hjælpe mig, da jeg havde dummet mig. 

Jeg vil anbefale alle, som har firmarelateret problemer, at benytte Dansk Rekonstruktion
– Ivan

Min kone og jeg vil bare sig TUSIND TAK for alt den hjælp som Dansk Rekonstruktion har hjulpet os med. Vi er bare SÅ glade og virkelige taknemmelige at der findes rådgivere som bare kan deres kram. Vi aftalte en fast pris og fik meget mere end vi turde drømme om. 
– Brian

Hvad kan vi gøre for dig?

Indhent et gratis tilbud

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL *
TELEFON *

CVR-NR.

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?